KONTAKTY
Kontaktné informácie
Adresa sídla spoločnosti:
BALMIK sro
Topoľová 781/5
018 51 Nová Dubnica
Fakturačné údaje:
Ičo:      45724873
Ič DPH: SK2023113730
Bankové údaje:
Banka: ČSOB
č. účtu: 4012323075 / 7500
IBAN:    SK65 7500 0000 0040 1232 3075
Kontakty:
oficce:
tel/fax: + 421 424434433
e-mail: balmik@balmik.sk
Zastúpenie:
Viliam Baláž (konateľ)
+421 905 182328   Orange
+421 911 830977   T- com
e-mail: viliam@balmik.sk
Peter Mikula (konateľ)
+421 905 378901   Orange
+421 904 653953   T- com
e-mail: peter@balmik.sk
ZjEyND